Projekt „Měníme svět pohybem 2023“ zná své vítěze

První ročník projektu Měníme svět pohybem 2023, který vyhlásila Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka na jaře letošního roku, zná své vítěze. Oceněny byly nejlepší studentské projekty a nápady související s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu jednotlivce ve vztahu k pohybu a sportu. Celková výše finanční odměny pro tři nejlepší projekty činila 110 000 Kč.

Došlé projekty, které mohli předkládat studentky a studenti všech studijních programů ze všech 17 fakult Univerzity Karlovy, se hodnotily ve dvou kolech, přičemž šest nejlepších postoupilo do finále. To se uskutečnilo 10. října 2023 v Kampusu Hybernská v Praze, kde soutěžící své návrhy osobně prezentovali před porotou. Mezi porotci byli, kromě zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a partnera Balance Clubu Brumlovka, také zástupci ostatních fakult Univerzity Karlovy, rektorátu a osobnosti působící v oblasti sportu či konzultačních služeb.

FTVS UK

Do nejužšího výběru se dostaly následující projekty: Fitness aplikace pro děti GAMIFIT, Studijní program zaměřený na zdravý životní styl, Workout Day, Pohyb na předpis, Pohybem k lepšímu já a Mind Run. Členky a členové poroty při celkovém hodnocení hodnotili srozumitelnost a jasnost projektu, jeho odbornou úroveň, inovativnost a novost projektu či společenskou relevanci a celkové potenciální dopady. Neméně důležitá byla pro porotu samotná vizuální stránka prezentace a reakce na dodatečné otázky v rámci diskuse, která následovala vždy po prezentaci každého projektu.

FTVS UK

Vybrat vítěze nebylo pro porotu zcela snadné. Projekty obsahovaly zajímavé podněty a nápady – některé byly praktické, ale s omezeným dopadem, jiné zase velmi zajímavé, nicméně vyžadující pro svou realizaci velké úsilí.

První místo a odměnu ve výši 50 000 Kč nakonec získal projekt Fitness aplikace pro děti GAMIFIT, který společně předkládali Matyáš Michel z Filozofické fakulty a Andrea Petrová z Fakulty sociálních věd. Na druhém místě se umístil projekt Pohyb na předpis Adély Machové reprezentující Lékařskou fakultu v Plzni, který byl oceněn částkou 30 000 Kč. Třetí místo, s finanční odměnou 10 000 Kč, patří projektu Studijní program se specializací na zdravý životní styl od Karolíny Hruškové z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Ten byl také jako nejlepší projekt z FTVS oceněn Cenou děkana s finančním ohodnocením ve výši 20 000 Kč.

FTVS UK

„Jsme si vědomi, že pohyb patří k nosným pilířům kvalitního života. Symbolické je to právě nyní, kdy Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy oslavila výročí 7O let od svého založení v roce 1953 s mottem 70 LET V POHYBU, říká proděkan Aleš Vlk z FTVS UK.

Členové poroty ocenili přihlášené projekty

Porota byla velmi potěšena úrovní některých projektů, zejména nápady a zajímavými myšlenkami, které ve finále zazněly. „Věříme, že mnohé z těchto projektů budou mít potenciál uplatnění v praxi. Podpora tvůrčí činnosti a inovativních nápadů studentek a studentů Univerzity Karlovy nám přijde velmi důležitá,“ řekla po představení projektů Petra Tyrpeklová, General Manager Balance Clubu Brumlovka, který byl partnerem projektu a věnoval vítězům finanční ceny.

FTVS UK

Zapálení pro věc a aktivity, jako je právě ukončená soutěž, vítá také Jana Havrdová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní Česko a prezidentka České komory fitness. „Návrat pohybových aktivit do každodenního života je hluboce podceňované téma, které má obrovský potenciál pro zlepšení zdraví celé populace. Jsem nadšená, že to tak vnímá i mladá generace studentů, kteří svými projekty plnými kreativity a vůlí měnit svět pohybem přináší tolik potřebné světlo na konci tunelu pro celou společnost.

Úroveň projektů ocenil také další člen poroty Vojtěch Malina z Odboru projektové podpory rektorátu Univerzity Karlovy: „Projekty se nesla společná myšlenka. Nesoustředili jsme se na to, co je možné, ale na to, co je potřeba. To je přístup, který si účastníci, pevně doufám, udrží co nejdéle. Z mého pohledu to nebyly jen studentské domácí úkoly – některé projekty mají šanci na úspěch i uplatnění na trhu.

FTVS UK

Mezi porotci zasedl také zástupce společnosti KPMG Štěpán Kačena, který ocenil důležitost soutěže: „Pohyb a jeho nedostatek je zásadní problém západní společnosti. Lidé, kteří se pravidelně hýbou, jsou zdravější, spokojenější a odolnější. Podpora a rozvoj pohybu je klíčová pro zdraví společnosti i její ekonomickou prosperitu. Jsme rádi, že se FTVS opomíjenému tématu věnuje a snaží se ho dostat do povědomí nejrůznějšími aktivitami, jakou je i soutěž Měníme svět pohybem,“ řekl Štěpán Kačena, šéf marketingu společnosti KPMG.

Synergie a spolupráce jsou důležité

Pohyb patří k základním pilířům zdravého životního stylu a kvalitního života. Právě tato myšlenka prohloubila spolupráci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Balance Clubu Brumlovka. Potřeba zamyslet se nad problematikou, popsat výzvy, které před jednotlivci či celou společností stojí, a navrhnout různá řešení vedla ke vzniku projektu Měníme svět pohybem, který byl v tomto roce pilotně určen pro studenty Univerzity Karlovy.

FTVS UK

Tento projekt je ukázkovým příkladem spolupráce mezi vzdělávacím sektorem a partnerem z aplikační sféry. „Propojení akademické sféry s komerčním subjektem, což je například naše spolupráce s Balance Clubem Brumlovka, přináší řadu benefitů oběma stranám, a zejména studentům, kterým se tak rozšiřují možnosti při jejich kariérním rozvoji. V podobné spolupráci chceme pokračovat s více partnery,“ řekl o projektu děkan FTVS UK Miroslav Petr.

Vítězové projektu „Měníme svět pohybem 2023“

1. MÍSTO | Fitness aplikace pro děti GAMIFIT | Matyáš Michel (FF UK), Andrea Petrová (FSV UK)

FTVS UK

2. MÍSTO | Pohyb na předpis | Adéla Machová (LFP UK)

FTVS UK

3. MÍSTO | Studijní program zaměřený na zdravý životní styl | Karolína Hrušková (FTVS UK)

FTVS UK

Cena děkana FTVS UK | Studijní program zaměřený na zdravý životní styl | Karolína Hrušková (FTVS UK)

FTVS UK
Komentáře

Holkometr

Jak to vidí ostatní?
19895
8983