Ovládněte jazyky lásky

Touha po změnách by měla být primárně zaměřená pro naše vlastní uspokojení, souvisí ale i s vlivem na náš aktuální nebo budoucí partnerských vztah. Tím, že si naplánujeme a budeme se držet pozitivních změn v našem životě, ukazujeme protějškům člověka, který je zdravě sebevědomý a tím jsou zdravější i jeho vztahy.

Předsevzetí jsou často spojena s osobními cíli a aspiracemi, ale jejich dopad může sahat mnohem dále než k vlastnímu blahu. Když se snažíme naplňovat svá předsevzetí a usilovat o pozitivní změny ve svém životě, automaticky tím posílíme vlastní sebevědomí a postavení vůči okolnímu světu. Tento sebevědomý přístup však není jen o nás samých; má mnohem širší dosah.

Ovlivnění partnerských vztahů

Partnerské vztahy jsou značně ovlivněny tím, jakým způsobem sami sebe vidíme a jak se stavíme k vlastnímu rozvoji. Když si stanovujeme cíle a předsevzetí, která nás posouvají směrem k pozitivním změnám, ukazujeme svým partnerům, že jsme lidé se zájmem o svůj osobní růst a jeho nebo její potřeby. To může vytvářet prostředí otevřené ke společnému růstu a podporovat sebevědomé rozhodování v rámci vztahu. Jak tedy postupovat, abychom byli ve vztazích úspěšní? Příkladem může být kniha Garyho Chapmana Pět jazyků lásky nabízí pohled na to, jak různí jednotlivci vyjadřují a vnímají lásku. Nesmíme zapomenout, že každý jsme jiný a naše vnímání lásky a její projevy mohou být odlišné než u našeho protějšku. Někdo ji vyjadřuje více slovy, někdo zase dary. Zkrátka každý ovládáme jiný jazyk lásky a tím vznikají nedorozumění mezi partnery. Dejte si v novém roce předsevzetí, že budete svému partnerovi nebo partnerce více naslouchat. Jak tedy na to?

Valetntýn

Způsoby komunikace označené jako „jazyky lásky“

Slova ujištění

Ujištění v rámci Pěti jazyků lásky zahrnuje slova, která poskytují emocionální bezpečí a stabilitu a jimiž oceníme hodnotu toho druhého. Jedná se o vyjádření lásky prostřednictvím slov, která posilují důvěru a pocit bezpečí v partnerství. Příkladem mohou být vyjádření jako „Miluji tě,“ „Jsi pro mě velmi důležitý(á),“ „Věřím ti,“ „Můžeš na mě vždycky spoléhat.“ Pro některé jedince může být právě slyšet slova lásky důležitým způsobem, jak se cítit spojeni a milováni. Ujištění může působit jako posilující prvek, který pomáhá udržovat a budovat silné vztahy.

Pozornost

Ta má podle knihy svůj vlastní význam a zahrnuje různé formy věnování pozornosti, které mohou posilovat vztahy. Je důležité rozpoznat, že každý jedinec může preferovat určitý způsob pozornosti.

Pro páry bývá klíčovým projevem lásky společné strávení času. Tento jazyk lásky zahrnuje zapojení se do aktivit, které jeden z partnerů preferuje, a sdílení společných zážitků. Příkladem může být společná procházka, večeře, sportovní aktivity, výlety nebo hraní her.

Dary

I když se může zdát, že dávání dárků patří spíše do kategorie materiálních projevů lásky, pro některé lidi právě v tomto spočívá důkaz pozornosti a péče. Jejich hodnota spočívá v emocionálním významu, který nesou pro obdarovaného. Dávání dárků je vnímáno jako vyjádření myšlenky a úmyslu věnovat něco, co partnera potěší, ať už to jsou malé pozornosti, překvapivé dárky či ručně vyrobené předměty.

Skutky a služby

Mezi jeden z „jazyků lásky“ patří skutky a služby, což znamená, že někteří lidé vyjadřují a vnímají lásku především skrze konkrétní činy. Obzvláště důležitým jazykem, pak může být v dlouhodobých vztazích. Tento jazyk se zaměřuje na praktické projevy lásky v každodenním životě, které naznačují péči, podporu a zájem o partnera. Zahrnuje příklady jako je převzetí starosti za organizaci rodinných povinností, vytvoření příjemného prostředí, péči a podporu v náročných obdobích nebo zbavení se zlozvyků, které partnerovi vadí, ale tiše je toleruje.

Valentýn

Častým zlozvykem, který partneři špatně snášejí, je kouření. Všichni víme, že kouření našemu zdraví škodí. Někteří z nás si však mylně myslí, že největší hrozbu pro zdraví představuje nikotin. Ten je sice návykový a rozhodně není bez rizika, není ale hlavní příčinou nemocí spojených s kouřením. Tou je právě škodlivý, okolí obtěžující kouř, který vzniká při hoření tabáku. Pro každého dospělého kuřáka by tak logicky bylo nejlepší přestat úplně. To se ale nepodaří každému. Pokud vidíte, že váš partner není schopen dodržet slib a vzdát se nikotinu, existují vědou podložené bezdýmné alternativy určené pro dospělé kuřáky. Jednou z nich je například zařízení na nahřívání IQOS ILUMA, využívající technologii indukčního ohřevu. To tabák nespaluje, ale nahřívá a chutná tedy jako skutečný tabák bez kouře. Zkuste partnerovi sehnat relevantní informace a podpořte ho v jeho cestě, kterou se kvůli sobě i vám rozhodne absolvovat. Po úplném přechodu na IQOS odpadnou zbytečné hádky, nepříjemný zápach a partner může například i lépe dýchat než kdyby pokračoval v kouření.

Fyzický kontakt

Tento jazyk se zaměřuje na to, jak jedinci vyjadřují a vnímají lásku skrze fyzický dotek a blízkost. Pro ty, kteří mají fyzický kontakt jako primární jazyk lásky, jsou doteky a fyzická blízkost klíčovými projevy lásky a intimity. Příkladem mohou být častá objímání a líbání, hlazení partnera během dne, stejně jako projevy sexuální náklonosti. Pro ty, kteří mají fyzický kontakt jako svůj primární jazyk lásky, je klíčové porozumět tomu, jakým způsobem pro ně fyzická blízkost vyjadřuje lásku a jaké formy doteků jsou pro ně nejvýznamnější.

Předsevzetí pro (nejen) nový rok mohou být nejen o nás samých, ale také o posílení a obohacení našich partnerských vztahů. Klíčem k úspěšným vztahům je vzájemná podpora, otevřená komunikace a snaha o společný růst. Přijetím pozitivních změn ve svém životě můžeme stát nejen šťastnějšími jednotlivci, ale také součástí silného a podpůrného partnerství.

Komentáře

Holkometr

Jak to vidí ostatní?
17095
15073