Legionáři se vyjádřili k útoku zpěváka Filipa: Jeho prohlášení jsou nesmysly!

15. srpna 2017
Jak jsme vás již informovali, šansonový zpěvák Gabriel-Max Nathaniel Filip se veřejně ohradil proti československým legionářům. Označil je za vlastizrádce, kolaboranty a mimo jiné tvrdí, že právě oni stojí za vzestupem nacismu a komunismu. My jsme proto oslovili Československou obec legionářskou, aby se nám k slovům prostořekého umělce vyjádřila.

Vše začalo koncem července, když se šansonový zpěvák Gabriel-Max Nathaniel Filip ve facebookové skupině Československé obce legionářské vyjádřil slovy, že legionáři jsou kolaboranti a vlastizrádci. Pohoršil se nad jejich počínáním si v zahraničním odboji, a dokonce jejich činnost spojil se vzestupem nacismu a komunismu. My jsme se z toho důvodu rozhodli oslovit samotnou organizaci, na kterou zpěvák zaútočil, a poprosili je o vyjádření.

Nathaniel Filip označuje české legionáře za vlastizrádce a dezertéry. Jeho postoj vyvěrá podle všeho z nesouhlasu se samotným vznikem Československa. Podporuje názor, že jsme měli zůstat součástí Rakousko-Uherska, čímž v podstatě zpochybňuje i samotné české národní obrození, a dokonce dává legionářům za vinu i vzestup nacismu a komunismu. Jaký postoj k takovým slovům zaujímáte?

Pán veřejně projevuje svou fatální neznalost československých a evropských dějin a až neuvěřitelnou servilnost jakýmsi pangermánským a monarchistickým kruhům. Některá jeho prohlášení jsou zcela nesmyslná. Připisovat legionářům vinu na vzestupu komunismu, když vázali bojem bolševiky v Rusku ještě dva roky po konci první světové války, těžko může někdo svéprávný a příčetný, byť minimálně obeznámený s průběhem 1. a 2. světové války. S podobnými názory založenými na lžích, nenávisti a konspiračních teoriích se občas setkáváme. Jestli chce pán na sebe přitáhnout pozornost či se někomu zavděčit, nevíme, sami bychom mu větší pozornost nevěnovali.

Myslíte, že jsou některá jeho slova reakcí na smrt a pohřeb Jaroslava Klemeše, který jste společně s Vojenským historickým ústavem organizovali?

Jeho výroky bych asi nevztahoval do souvislosti se smrtí generála Klemeše, pochybuji, že tento člověk má jakékoliv tušení, kdo Jaroslav Klemeš byl a co pro nás všechny vykonal. Jeho veřejné výroky ale dehonestují všechny účastníky národního boje za svobodu a vadí nám jeho pošpiňování odkazu presidenta Masaryka. Je to plivnutí do tváře všem vlastencům, kteří za masarykovské ideály byli ochotni položit život v obou světových válkách.

Generál Klemeš u fotografie statečných parašutistů.

Generál Klemeš u fotografie statečných parašutistů.

Co říkáte na to, že člověk s takovými postoji je pedagogem? Mohou lidé s podobným smýšlením ovlivnit budoucí generace?

Nevím, co konkrétně učí, ale podle jeho facebookových stránek si hraje spolu s dětmi s modelínou. Lidé jako on snad nepíší a nebudou psát učebnice historie, takže z toho, že by dokázal ovlivnit mladou generaci, příliš strach nemáme.

Zaznamenali jste více lidí s obdobnými postoji?

Ano, setkáváme se s tím. V naší společnosti je řada zapřisáhlých monarchistů. Je to jeden z názorových proudů, nelze ho považovat za většinový, ale žijeme v demokratické společnosti a stejně jako někdo s láskou vzpomíná na éru komunistickou, jiný má zidealizovanou dobu monarchie. Naštěstí armáda staví na tradicích legií a odboje, kterým vděčíme za náš současný stát. Naším posláním je připomínat odkaz legií a bránit ho před těmi, kdo by jej chtěli špinit.

Zpěvák se očividně narodil ve špatné době.

Zpěvák se očividně narodil ve špatné době.

V komentáři pana Nathaniela je také zmíněno, že nechápe, jak je možné, že se po těchto „vlastizrádcích“ pojmenovávají mosty a ulice. Má tím na mysli něco konkrétního?

Řadě monarchistů leží v žaludku například to, že původní most císaře Františka I. se jmenuje od dob první republiky most Legií, to bývá častou frází, kterou používají. My máme naopak pocit, že řada odvážných legionářů upadá do zapomnění a tím, že obnovujeme pomníky a pamětní desky, provozujeme naše pojízdné muzeum Legiovlak, se snažíme probudit povědomí o tom, komu vděčíme za samostatnost i to, že nás během 20. století nezlikvidoval pangermánský živel. Bohužel je málo ulic, náměstí či míst, které by nesly jméno po Otakaru Husákovi, Stanislavu Čečkovi, Karlu Kutlvašrovi či Karlu Vašátkovi a dalších hrdinech, jejichž osud by měl znát každý.

Fotogalerie

Hodnocení článku

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 11:23 13. prosince 2017. Anketa je uzavřena.

  • 21
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Komentáře