jít naiDNES.cz

Válka o sloup: Proč se lidé hádají o kus pískovce na Staroměstském náměstí a budí to emoce?

Hádka o kus památky | foto: expres

Dočkají se Pražané i turisté mířící na Staroměstské náměstí mariánského sloupu, nebo ne? Celých 250 kusů pískovce o celkové hmotnosti 60 tun sochař Petr Váňa přivezl po Vltavě do Prahy. Tam společně se svým týmem plánuje zůstat měsíc, než sloup instalují na Staroměstské náměstí. Od Prahy 1 ale stále nemá povolen zábor, a tak by přes platné stavební povolení neměl stavbu zahájit. Bude se opakovat situace z konce května, kdy musel „svůj stánek“ zabalit?

„Stavbu jsme zahájili, dali jsme do stavebního deníku, nikdo nám to nerozporoval. Stavba byla oficiálně zahájena a my pokračujeme ve stavbě,“ uvedl akademický sochař Petr Váňa, jenž je autorem repliky mariánského sloupu, významné barokní památky, která leží části veřejnosti v žaludku.

Loď, která kameny do Prahy přivezla, bude nyní sloužit jako staveniště. Má to ale jeden, poměrně dost významný háček. Váňa pravděpodobně do soboty 14. června nezíská zábor, o nějž žádal na konci května, ani povolení k vjezdu. Podle dnešního Váňova vyjádření to není vyloučeno. 

„Dostali jsme vyjádření, že musíme doplnit harmonogram prací a souhlas majitele pozemku, to doplníme,“ uvedl Váňa. „Souhlas majitele pozemku máme, je to dokument, který byl vydán. Konzultoval jsem to všechno s právníkem, který mi připravil ten papír,“ doplnil sochař.

ČTK se zatím nepodařilo získat oficiální stanovisko TSK.

„Stavebnímu úřadu Prahy 1 byla doručena žádost o povolení záboru, která však obsahovala formální nedostatky. Žadatel byl vyzván k doplnění žádosti, což se k dnešnímu dni nestalo. Řízení je nyní výhradně v kompetenci státní správy,“ uvedla mluvčí Prahy 1 Kateřina Písačková.

Stavební povolení na znovupostavení mariánského sloupu na původní místo získal Váňa v roce 2017. Letos v červenci vyprší jeho platnost.

Podle sochaře a jeho spolupracovníků by ale stavební povolení nemělo pozbýt platnost, protože stavba byla zahájena. Váňa se svými spolupracovníky začal s obnovou sloupu na Staroměstském náměstí už na konci května. Akci přerušili městští strážníci. Sochaři poté museli místo uvést do původního stavu.

Na obnovu mariánského sloupu přispěly tisíce lidí a významnou měrou se podílelo i dvacet měst.

Váňa před několika lety oslovil města, kde stojí mariánský sloup, s žádostí o podporu. Kámen k výrobě zakoupila například Olomouc nebo Hořice. Názvy měst jsou vytesány na kamenech. Celkové náklady na výrobu sloupu činí přes čtyři miliony korun, uvedla Společnost pro obnovu mariánského sloupu na svém webu.

Mariánský sloup

Společnost pro obnovu mariánského sloupu považuje jeho vztyčení v roce 1648 za symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války se Švédy a významné umělecké dílo, od něhož se odvíjelo barokní sochařství v Čechách.

Jedná se o dílo vysoké čtrnáct metrů, které nese sochu panny Marie jako díky za obranu během švédského obléhání Prahy. Na jeho podstavci jsou vyobrazeni čtyři andělé přemáhající čtyři ďábly: hlad, válku, mor a kacířství.

Sloup byl stržen v roce 1918 jako ukončení habsburské nadvlády.

Mariánský sloup

Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády dodnes a také netolerantní rekatolizaci země. Obě skupiny se chodí pravidelně přít a předkládat své petice na pražské zastupitelstvo.

Fotogalerie


Komentáře