Duha a jednorožci. Jak vypadaly volební plakáty v roce 1990

V záplavě volebních lístků a kampaní si pojďte zavzpomínat, jak vábily politické strany potenciální voliče při prvních svobodných československých volbách v roce 1990! Jak moc se od té doby změnilo a co je naopak stále přítomné?