Politolog Matěj Trávníček: Migrační krize způsobí rozdrobení politické scény

Politolog Matěj Trávníček popsal svou vizi Zemanova dalšího postupu. | foto: Archiv

Média se v současné době hemží nejrůznějšími předpověďmi, jak to bude v Evropě vypadat za pár let. Obzvláště v Německu nebo Rakousku se lidé obávají postupné islamizace a radikalizace obyvatelstva. Jak si stojí Česko? Redakce Expres získala exkluzivní odpověď českého politologa Matěje Trávníčka!

Že v Evropě přibývá přistěhovalců z muslimských zemí, je více než očividné. Jaký to však má vliv na Evropu? Matěj Trávníček se domnívá, že to vede především ke změnám v politických preferencí občanů.„Nárůst podílu muslimů je realita nejen v Rakousku, ale i v dalších západoevropských zemích. Příčinou je vedle imigrace i vyšší porodnost. Politickým důsledkem pak je změna voličského chování,“ míní Trávníček.

Je to prý způsobeno zejména tím, že imigranti většinou končí na nízko kvalifikovaných pracovních pozicích, nebo rovnou na úřadu práce. Pokud někdy v budoucnu získají občanství a půjdou k volbám, je pravděpodobné, že budou inklinovat spíše k levicově smýšlejícím stranám.

Pokud bude imigrantů v Česku přibývat, mohli by se jimi tradiční voliči levice cítit ohroženi!

„Voliči levice mohou přecházet k volbě stran protiimigrantsky zaměřených, protože levná pracovní síla ohrožuje jejich pracovní místa i vyhlídky na růst platů. Tím vzniká ve společnosti napětí a napětí vede ke vzniku nového politického štěpení. To buď dokážou absorbovat existující politické strany, anebo v opačném a patrně i častějším případě můžeme vidět vznik a vzestup stran nových,“ uvádí politolog. Že se v takovém případě většinou jedná o strany pravicové, je jasné.

Má to však za následek ještě další jev, který by mohl být do budoucna komplikací. „Na opačné straně můžeme pozorovat i reakci zevnitř komunit imigrantů, ve kterých může vznikat poptávka po exkluzivním politickém zastoupení. Například v Nizozemí se tak letos do parlamentu probojovala strana tamní turecké menšiny Denk,“ zmínil Trávníček.

Pokud bychom měli jeho postoj shrnout, více než islamizace bychom se měli obávat rozdrobování politické scény v důsledku migrační krize.

Fotogalerie

Komentáře