Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Nově v Čechách australská cirkusová škola CZirkidz! | foto: Archiv Shutterstock

Nově v Čechách australská cirkusová škola CZirkidz

Přitahuje Vás nový cirkus?

Učte se od těch nejlepších v CZirkidz. V Trutnově vzniká australsko-česká cirkusová škola, první svého druhu v Evropě. Partnerem projektu je australská cirkusová škola Cirkidz, která vychovává ty nejlepší světové akrobaty. Její umělecký ředitel Joshua Hoare, režisér vysoce oceňovaného představení SISSY, jehož světová premiéra se letos uskutečnila na festivalu Cirk-UFF, bude garantem trutnovské školy. Učitelé budou akrobati právě z Austrálie.

Czirkidz

Komu je určena?

CZirkidz je určena pro děti a mládež od 4 let, výuka bude probíhat kontinuálně ve čtyř až pětiměsíčních blocích. Školu bude ovšem možné navštěvovat prakticky každodenně, od úterý do soboty, vždy v odpoledních hodinách. Především pro přespolní zájemce budou zásadní víkendové workshopy, které bude možno navštěvovat dle časových možností každého z Vás.

Učte se od nejlepších

Nově v Čechách australská cirkusová škola!

Ve škole budou učit akrobaté z Austrálie, kteří jsou světovou špičkou. Není nutné bát se jazykové bariéry. První blok odstartuje už v lednu 2024. Samotným garantem unikátní australsko-české cirkusové školy CZirkidz je Joshua Hoare, umělecký ředitel školy Cirkidz z Adelaide, kde vychovávají nejlepší cirkusové performery, a zároveň režisér vysoce oceňovaného představení SISSY, jehož světová premiéra se letos uskutečnila na festivalu Cirk-UFF. Autorem a realizátorem projektu je Uffo Trutnov.

„Australané patří v novém cirkusu k absolutní špičce. Kromě vlastních projektů u nás pořádali i workshopy, kam se sjeli lidé z celé republiky. Jejich přístup, nejen v tréninku, nás přivedl na myšlenku propojit jejich akrobatické mistrovství se silnou uměleckou stránkou české novocirkusové scény. Ještě letos proto společně otevřeme česko-australskou akrobatickou školu, která se stane první svého druhu v Evropě,“ uvedl ředitel Uffa Libor Kasík.

Zeptali jsme se Libora Kasíka – ředitele, principála, který má vše na svědomí

Nově v Čechách australská cirkusová škola!

Libore, prozraďte nám, proč tento projekt vznikl?

Napadlo mě to před čtyřmi lety, a to z více důvodů, australský cirkus patří k absolutní světové špičce, především (dnes už nejen) po akrobatické stránce. My, máme velmi silnou stránku uměleckou, takže naším cílem je, aby Česko bylo do sedmi let jedním leaderů v oblasti nového cirkusu.

Takže cíle jsou vysoké a plány velmi kreativní, že?

I tak by se to dalo říci. Chceme taky spolu s Joshem Hoare, supervizorem naší CZirkidz a uměleckým šéfem South Australian Circus Center a pod něj patřící školy Cirkidz udělat další krok v žánru. To už je na delší vysvětlení. Máme si s Austrálií po cirkusové i jiné stránce co dát.

Jste otcem myšlenky a tvůrce projektu, co Vás k tomu přimělo a jak se Vám podařilo získat finance?

Bylo to asi před čtyřmi lety, kdy mě to napadlo. Tenkrát vyzval Katku Talavaškovou a její žákyně (ZUŠ tanečnice), aby vytvořili show na Cirk-UFF. Byly to tanečnice se základy akrobacie. Pod vedením Káti vytvořili velmi kvalitní pohybovou show „Pure“. Vnímal jsem velký zájem o učení se akrobacie. A od koho se učit než od těch nejlepších. Pak se mi podařilo získat peníze z grantu Národního plánu obnovy, a tak projekt můžeme realizovat.

Kdo se může do školy přihlásit a jak bude probíhat výuka?

Primárně je určená dětem a mládeži ve věku od 4 do 19 let. Odmítnuti nebudou ani starší zájemci. Otevřená je začátečníkům, amatérům i profesionálům. Výuka bude probíhat od úterý do soboty, vždy od 14:00 do 20:00 hodin. Lekce potrvá dle věku, vždy 1 až 2 hodiny. Začátky se stanoví tak, aby vyhovovaly všem žákům.

Komentáře