Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak se může projevovat špatná akustika ve větších sálech? | foto: Impression Media,s.r.o.

Jak se může projevovat špatná akustika ve větších sálech?

Akustika je jednou z nejdůležitějších oblastí, které bychom měli řešit kdykoliv, kdy provozujeme velké sály.

Ať už se jedná o sály pro hudební, taneční nebo společenské akce, tak vždy musíme myslet na to, že přes všechnu snahu může nakonec většina pozitivního efektu mizet hlavně kvůli akustice jako takové.

Dnes se přitom podíváme přímo na to, jak se může akustika a její chyby projevovat přímo v prostředí sálů, a co popřípadě můžeme dělat s tím, kdy v našem sále akustická pravidla nefungují tak, jak mají.

Ozvěny jsou prvním projevem

Jako první projev jakéhokoliv špatného akustické prostoru potkáváme ozvěny. Ozvěna jako taková může být způsobena rovnou několika různými faktory, přičemž si mohou být jednotlivé důvody i velice rozdílné. Začneme od toho prvního, kterým je to, že zhoršená akustika sálů vzniká nedostatečným pohlcováním. Potřebujeme totiž zařídit to, aby se zvuk nejen že šířil po stále jako takovém, ale následně aby se mohl také pohlcovat tam, kde má končit.

Právě proto můžeme často v sálech najít mohutné závěsy, opony a mnohé další, které právě odrážení zvuků dokáží aktivně předcházet. Druhou možností je potom velice frekventovaný problém, který prostorová akustika má, a to je lom ve špatném místě. Podle pozice aparatůry, potencionálních řečníků a zdrojů zvuku bychom měli hledat místa, kde se může zvuk odrazit dříve, než je pohlcen nebo vyprchá. Tato varianta mimochodem bývá při problémech s ozvěnami mnohem častější než předchozí.

Řešení jsou často velice jednoduchá

Řešení, která nám mohou pomoci tyto problémy zlikvidovat, jsou přitom v drtivé většině případů velice jednoduchá a nebudou nás stát mnoho úsilí a financí. Naopak jsou návrhy a realizace akustických úprav navrženy tak, aby byly co nejvíce šetrné k prostoru jako takovému. Jakékoliv významné zásahy do prostoru sice mohou eliminovat současný problém, ale naopak mohou stát za vznikem problému nového. Typickým příklady, jak lze takové problémy vyřešit, je přidání nebo vyvěšení dalších pohlcujících povrchů, popřípadě se může jako vhodná ukázat také reorganizace nábytku v prostoru.