Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

Jak probíhá profesionální měření akustiky v místnostech? | foto: Impression Media,s.r.o.

Jak probíhá profesionální měření akustiky v místnostech?

Jedná se o velice specifickou službu, kterou rozhodně nedokáže ocenit každá společnost nebo osoba. Pro ty, pro které ale mají specifické služby profesionálního měření akustiky opravdu význam, se jedná o extrémně důležité součásti práce.

Většinou se jedná o takové místnosti, kde dochází k pravidelné prezentaci. Může přitom jít k hromadným akcím jako mohou být společenské sály, divadla a kina. Ale stejně tak může jít o akce pro pár lidí, mezi které se nejvíce řadí konferenční místnosti. Jak ale probíhá měření v takových místnostech?

Nejdůležitější je nejdříve důvod měření

Měření akustiky se provádí ve velké řadě možností podle toho, jaké bude budoucí využití místnosti a její vybavení. Pokud se například bude jednat primárně o zasedací místnost s jedním předsedajícím, tak bude nejlepší volbou měření srozumitelnosti. Pokud by ale naopak šlo o místnost, kde očekáváme kompletní ozvučení dalšími zdroji zvuku, tak dochází k plošnému měření za pomoci zvuků různého rozsahu a vlastností.

Každá místnost má trochu jiné požadavky

Dalším extrémně důležitým parametrem je v tomto případě to, o jakou místnost se jedná. Pokud se jedná o menší místnosti, tak bude pochopitelně přístup k měření i případnému řešení situace naprosto jiný, než když se bude jednat o rozsáhlé sály. Zpravidla ale platí, že právě akustika sálů bývá největším problémem. Na větším prostoru je vždycky větší možnost špatného lomu zvuku, díky čemuž nemusí být optimální ozvučení všude, nebo dokonce může docházet k nepříjemným ozvěnám. Jenže zajímavostí je, že mnohdy řešení nemusí být o nic náročnější, než by tomu bylo u drobné místnůstky.

Získejte kompletní obraz o akustice v místnosti

Samotné měření je potom řešeno celou řadou vysílání i přijímání různých signálů a úrovní zvuku. Podle využití místnosti nemusí jít při měření akustiky jenom o měření na jednom bodě, ale může například jít i o simulaci publika, přičemž samotné měření bude probíhat na vícero místech, kde se bude očekávat koncentrace sledujících. Často tak bývá měření akustiky podstatně složitou a dlouhou činností, která ale ukáže přesný obraz odpovídající akustice.