10 věcí o islámu, kterým věříte (a jsou to blbosti)

Ano, pouštíme se na velmi tenký led, ale chcete se přeci něco dozvědět. Chcete být inteligentnější než všichni ti zvěstovači apokalypsy na Facebooku, ne?

10. - Všichni muslimové jsou Arabové
Když si představíte muslima, velmi pravděpodobně si budete představovat tmavého Araba s dlouhým vousem. Víte ale, že přesně tohle je muslimská minorita?

Arabové totiž tvoří pouze 15 procent celé muslimské populace. Ze Středního východu je pouze 15 procent muslimů. Absolutně nejvíce muslimů je ve východní Asii (69 procent) a z Afriky (27 procent).

Další velmi trapnou chybou je předpoklad, že všichni Arabové jsou muslimové. Ačkoli většina Arabů skutečně vyznává islámské náboženství (75 procent), mezi Araby se praktikují i jiná náboženství jako křesťanství nebo židovství.

Pokračujte na další stránku!
09. - Muslimové nenávidí Ježíše
V základech křesťanství a islámu je hodně společného. Spoustu lidí možná překvapí, že podle muslimské víry byl Ježíš jedním z největších poslů Boha. Nemůžete být pravým muslimem, pokud nevěříte i na Ježíše Krista. Ježíš je také zmiňován v mnoha verších Koránu a bývá ukazován jako příklad dobrého chování a charakteru.

Hlavní rozdíl mezi křesťanstvím a islámem je, že muslimové nevěří, že byl Ježíš Bohem.

Pokračujte na další stránku!
08. - Děti nemají žádná práva
Děti mají podle islámského zákona hned několik práv. Jedno z nich je právo na výchovu a vzdělání. Islám chce, aby děti byly dobře vychovány a je na odpovědnosti dospělých, aby se ujistili, že své děti vychovají dobře. K dětem se dle islámského zákona mají lidé chovat stejně jako k ostatním.

Pokud dostanou finanční dar, měl by stejný dostat také každý ze sourozenců. Děti také nesmějí být bity čímkoli větším než je tužka.

Pokračujte na další stránku!
07. - Islám netoleruje další náboženství
V základech islámu je jasně dána svoboda dalších náboženství. V Koránu se dokonce přímo píše:

"Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé."

Existuje také spousta příkladů muslimské tolerance vůči dalším náboženstvím. Jeden z takových velkých historických je, když byl chalíf Umer vůdcem Jeruzaléma v letech 634 až 644. Udělil svobodu všem náboženským vyznáním a řekl, že všichni ve městě se mohou cítit v bezpečí. Také zařídil soudy pro lidi nemuslimského vyznání.

Pokračujte na další stránku!
06. - Džihád znamená právo bojovat za Boha
Pravý význam arabského slova džihád je "bojovat". Je to ale myšleno spíše jako "snažit se, usilovat o něco ve jménu Boha". Existuje spousta podob džihádu, ale nejdůležitější je džihád al-nafs (džihád proti sobě), džihád bil-lisan (džihád hlasitým slovem), džihád bil yad (džihád činěním) a džihád bis saif (džihád použitím meče).

Navíc když se Mohamed vrátil z bitvy, údajně řekl: "Vrátili jsme se z horšího džihádu (bitva) do lepšího džihádu (boje se svou duší)." To znamená, že muslimové bojující vnitřně sami se sebou jsou váženější, než džihád znamenající jít do bitev.

Další nepochopenou věcí je, že pouze pokud osoba zemře v boji, stane se mučedníkem. Je to nesmysl a když osoba dělá cokoli pro svého Boha a nakonec zemře, stane se mučedníkem. Počítá se do toho například i člověk, který zemřel při cestě do Mekky, žena která zemřela při porodu nebo i ten, kdo zemře při automobilové nehodě, zatímco jede do mešity modlit se.

Pokračujte na další stránku!
05. - Prorok Mohamed byl pedofil
Ačkoli je pravda, že si vzal za ženu dívku, které bylo devět let, nedá se úplně říct, že by to byl pedofil. V historii se dívky mohly vdávat od puberty - tak to bylo v biblických časech a je spousta míst na zemi, kde se podle toho určuje věk dívek na vdavky dodnes. Bylo to prostě normou a není to něco, co by vynalezl islám.

Dívka, kterou si Mohamed vzal, dosáhla puberty už tři roky předtím. Jakmile je dosaženo puberty, dle islámského práva jsou děti odpovědné samy za sebe a musejí dělat vlastní rozhodnutí.

Důležité je také upozornit, že v islámu není možné někoho přinutit, aby si vzal někoho dalšího, koho nechce.

Pokračujte na další stránku!
04. - Muslimové byli brutální a barbarští během válek
Přímo naopak. Pokud jde o vedení války, muslimové musí dodržovat deset základních pravidel:

1. Nesmí se dopustit podvodu
2. Nesmí sejít ze správné cesty
3. Nesmí znesvěcovat mrtvá těla
4. Nesmí zabíjet děti
5. Nesmí zabíjet ženy
6. Nesmí zabíjet staré lidi
7. Nesmí ničit nebo zapalovat stromy
8. Nesmí ničit budovy
9. Nesmí ničit stáda nepřátel, pokud to není pro jídlo
10. Musí ušetřit lidi, kteří plní mnišské služby

Když během křížových výprav Saladin porazil franky, poraženou armádu odměnil jídlem. Když během třetí křížové výpravy onemocnil král Richard, Saladin mu nechal poslat ovoce a koně.

Pokračujte na další stránku!
03. - Ženy nemají žádná práva
Představa žen, které jsou schované do hábitů od hlavy až k patě, ženy, které nemají dovoleno řídit a spousta dalších věcí jsou chybně spojovány s islámem. Zajisté existují muslimské země, které jsou velmi přísná co se týče práva žen. Nejde ale o typické islámské země.

Mnoho z těchto zemí mají kulturní rozdíly, které jdou přímo proti islámu. V dobách ještě před islámem ve Středním východě byly ženy určeny pouze pro plození a neměly žádná práva. Když se rodině narodila dcera, byla to pro rodinu vždy potupa a častokrát se holčičky zabíjely. Když se v té oblasti začal rozšiřovat islám, Korán přímo mluvil proti zabíjení holčiček a vrátil ženám spoustu základních práv. Mohamed přímo říkal, že "ženy jsou dvojnicemi mužů".

Muslimské ženy mohou odmítat a přijímat vhodné nápadníky pro manželství a mohou chtít také rozvod. V islámu není nic, co by zabraňovalo ženám samostatně vycházet z domu nebo jim zakazovalo řídit auta. Co se vzdělání týče, ženy mají mít vzdělání a naopak je hříchem, pokud jim ho někdo upírá.

Pokračujte na další stránku!
02. - Islám se šířil mečem
Historik De lacey O’Leary napsal: "Historie nám jasně říká, že legendy o fanatických muslimech podrobujících si svět a nutících islám špičkou meče na podrobené rasy je jeden z nejšílenějších mýtů, který historikové kdy opakovali."

Není žádný historický důkaz, že by muslimové nutili islám mečem. Když se islám začínal šířit, navíc nechávali stavět synagogy a kostely pro nevěřící. A ti mnohdy konvertovali kvůli tomu, jak s nimi bylo dobře zacházeno.

Je také zajímavé, že když Mongolové provedli invazi a získali velkou část islámského území, místo toho, aby islám jako náboženství začali ničit, sami ho adoptovali.

Pokračujte na další stránku!
01. - Muslimové jsou teroristé
Jistě, vaše rodiče na vesnici si to možná myslí, ale vy jste mnohem chytřejší, že ano? Islám se praktikuje všude ve světě a je více než miliarda muslimů. Kdyby byla miliarda teroristů, už bychom tu nejspíše dávno nebyli.

V Koránu je mnoho veršů, které jdou přímo proti terorismu. Co třeba tento? "A bojujte na stezce Boží proti těm, kdož bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí." To v podstatě znamená nebojovat pokud nejde o sebeobranu a i když bojujete kvůli sebeobraně, nesmíte zajít ani o krok dál.

A co třeba tento verš? "A budou-li ochotni k míru, buď k němu ochoten i ty", což znamená neútočit na lidi bezdůvodně nebo nezabíjet nevinné. Součástí islámu, ať už v Koránu nebo učení Mohameda, není nic o zabíjení nevinných.

Holkometr

Jak to vidí ostatní?
7145
3914