Průmyslová automatizace v oblasti zpracování plastů

V současné době patří podniky na zpracování plastů k těm, které zažívají velký boom. Navíc je na ně neustále vyvíjen tlak, aby výroba zrychlovala a byly dodržovány termíny dodání. S tím jim mohou pomoci kolaborativní roboti, kteří se prosazují v rámci průmyslové automatizace.

Průmyslová automatizace je tématem i pro malé podniky

Dříve se s průmyslem 4.0 počítalo pouze ve velkých a středních podnicích. To už je naštěstí minulost, protože průmyslová automatizace může pomoci i malým podnikům, a to díky skvělé flexibilitě. Právě výše zmínění kolaborativní roboti jsou skvělým nástrojem, jenž výrobu zefektivní a má rychlou návratnost i v malých provozech. Díky rozličným velikostem, snadné obsluze a prací s daty na cloudu pro ně najde uplatnění každý podnik. Velmi výrazně se začínají koboti prosazovat v podnicích na výrobu a zpracování plastů, kde implementací této technologie získají firmy konkurenční výhodu.

Díky kobotům můžete obratně reagovat na změny poptávaného množství

Zejména malé a střední podniky se mohou dostat do svízelné situace, když se promění poptávka na trhu. Zapojení kobotů do výroby však pomáhá se s těmito proměnami lépe vyrovnávat, aniž by se museli upravovat počty zaměstnanců. Vždyť právě oblast HR patří v každém podniku k těm nejnákladnějším. Díky snadnému ovládání a možnosti rychlého přesunu, tak můžete kobota začít využívat na jiném pracovišti ze dne na den. K jejich provozu totiž nepotřebujete předražené služby programátora. Navíc jejich přesun nezpůsobí dlouhé odstávky ve výrobě, protože instalace na nové místo a úprava programu zabere jen pár hodin.

Chrání zdraví vašich zaměstnanců

Zpracovávání plastů či různých polymerů je oblastí, kde je opravdu nutné přemýšlet nad aktivní ochranou zdraví zaměstnanců. Kromě toho, že je zde řada opakovaných činností s ostrými nástroji třeba při úpravě odlitků a výlisků do finální podoby, je zde zpravidla i vyšší prašnost. Koboti mohou v této oblasti převzít řadu činností a vaši zaměstnanci se tak mohou věnovat bezpečnějším činnostem s kvalitativním zaměřením ve zdravějším prostředí. Menší míra pracovních úrazů a nemocí z povolání se pak jistě pozitivně projeví na nižší fluktuaci zaměstnanců a mzdových nákladech.

Dokonalejší zpracování ve všech ohledech

Díky speciálnímu povrchu na kobotech neulpívá prach a nečistoty. Nemají tak zvýšené požadavky na údržbu ani v tomto prašném prostředí. Navíc je zde nižší pravděpodobnost kontaminace materiálu, která by se mohla projevit vznikem různých závad na výrobku. Dále kolaborativní roboti vynikají přesností při opakovaných činnostech. Dokonalá konstrukce jejich pracovních ramen stojí za maximální odchylkou 0,03 mm, této přesnosti nedosáhne ani ten nejzkušenější zaměstnanec.

Aby dostáli koboti své pověsti, že jsou skvělým parťákem mají nejen výše uvedené kompaktní rozměry, ale hlavně řadu bezpečnostních prvků pro ochranu zaměstnance. Současní kolaborativní roboti tak již nepracují za ohrádkou, která ohraničuje nebezpečnou zónu, ale bok po boku s vašimi lidmi. V případě, že by se v pracovním prostoru zaměstnanec a kobot střetli, kobot ihned zastaví svou činnost, dokud to nebude znovu bezpečné. V uživatelském nastavení u těch nejvyspělejších modelů pak můžete nastavit i zpomalení nebo snížení síly kobota. Výroba tak může pokračovat i při vzájemné interakci člověka a robota.

Zdroj obrázku: i viewfinder / Shutterstock.com

Komentáře

Holkometr

Jak to vidí ostatní?
10626
3523