Esquire a Krušovice uvádějí svého kandidáta

Petr Ludwig - spisovatel

Autor knihy Konec prokrastinace, aktuálně přeložené do patnácti jazyků a nejprodávanější české knihy ve světě. Dělá přednášky pro veřejnost, natáčí vlastní podcast Deep Talks a celkově se snaží v České republice popularizovat téma kritického myšlení. „Žijeme v době a ve světě, který je zaplavený nekvalitními informacemi, a smyslem mé práce je pomáhat lidem rozpoznat, čemu věřit a čemu ne, což je podle mě v době fake news a dezinformací zásadní téma. Například již šestým rokem organizujeme konferenci Kritické myšlení, kde se ukazuje, že toto téma je čím dál tím aktuálnější a vyhledávanější.“

Coosobněpovažujeteza svékrálovství?

Osobně mám dvě taková království. Jedním z nich je New York, kde žiju poslední rok a snažím se tam začínat úplně od nuly. Je to místo, které je pro mě plné stresu, konkurence a chaosu. Druhý extrém a druhé království je Japonsko, kde se vždy snažím trávit minimálně měsíc v roce. Japonsko je pro mě symbolem minimalismu, zenu a klidu. Samozřejmě pokud je člověk jinde než v Tokiu. Mám moc rád Kjóto nebo hory nad Naganem. Japonsko je pro mě místem, kde si nejlépe odpočinu.

Kdyjstehovsoběobjevil?

Poprvé jsem Japonsko navštívil před šesti lety, kdy jsem tam strávil čtyři týdny sám a naprosto si tu zemi zamiloval. Na Japonsku se mi líbí lidé, kteří jsou z mého pohledu jeden z nejmilejších a nejupřímnějších národů. Japonský úsměv je na rozdíl od toho amerického o něco vřelejší a opravdovější. Od té doby jezdím do Japonska každý rok a řekl jsem si, že se do Japonska budu každoročně vracet. Co se hranic týče, Japonsko pro mě není jen Japonsko, ale v podstatě všude, kde se cítím dobře, kde je klid, minimalismus a jednoduchost. I proto je můj pražský byt zařízený v japonském stylu a cítím se v něm stejně dobře jako v Japonsku.

Musítesihonějakhájitproti vetřelcům?

Hlavními vetřelci jsou pro mě chaos a složitost, které se na nás dnes valí každý den odevšad. Nejen ze sociálních sítí a médií, a když si člověk chvíli nedá pozor, tak ten chaos přeroste a promění se ve stres a způsobí tzv. rozhodovací paralýzu, která způsobí, že člověk pořádně neví, co dělat a na co se zaměřit. Toto je pro mě velké téma, jak znovu klid a minimalismus najít, i například v těžších životních situacích tak, aby se člověk stresu zbavil a žil s nadhledem.

Kohodoněj rádpozvete?

Do svého pražského bytu si občas zvu i své klienty a pravidelně v něm natáčím svůj podcast Deep Talks, kde se svými hosty řeším témata, jako smysl v práci a v životě. Snažím se zvát lidi, kteří mají silné hodnoty, a ukazovat, že v České republice máme řadu zajímavých osobností, kteří pracují na zajímavých projektech. Je to sice neziskový, ale mému srdci blízký projekt. Vždy mě bavilo diskutovat o hlubších myšlenkách, a právě v mém minimalistickém bytě, kterému občas říkám zen garden, se mi přemýšlí a tvoří nejlépe.

Komentáře

Holkometr

Jak to vidí ostatní?
7511
3176