Češka, která obdržela řád od prince Williama: Jak si ho zasloužila?

Vera Schaufeld je jedním z dětí, které zachránil sir Nicholas Winton. | foto: instagram

Vera Schaufeld (89), žena, která unikla holokaustu, obdržela Řád britského impéria. Vyznamenání jí udělil sám princ William, a to za celoživotní zásluhy v oblasti šíření osvěty o holokaustu. Židovka narozená v Československu byla jedním z dětí, které zachránil v roce 1939 sir Nicholas Winton před transportem do koncentračního tábora.

Celý svůj život zasvětila učení dospělých, podílela se na založení The National Holocaust Centre and Museum ve Velké Británii a šířila osvětu po celé zemi. Právě za to byl Veře Schaufeld, která se narodila v Praze roku 1930, udělen Řád britského impéria, jejž žena přebírala z rukou Williama, vévody z Cambridge.

Vera, rozená Löwyová, měla krásné dětství, které se svými rodiči trávila v Klatovech. Její otec byl významný právník a prominentní člen židovské komunity. Maminka byla zase první ženou ve městě, jež se stala lékařkou.

Přestože byla jako Židovka součástí místní menšiny, nikdy nepocítila ani náznaky diskriminace. Ta doba trvala bohužel jen dočasně, do německé okupace.

Během pár dní byl zatčen můj otec, neboť se jeho jméno objevovalo mezi významnými Židy. Najednou narůstala všudypřítomná atmosféra strachu,“ vzpomínala Vera.

S prvními známkami antisemitismu se setkala ve škole. Najednou se z ní stala prostě jen Židovka, ztratila identitu. Její matka už nemohla dále vykonávat povolání lékařky, otec byl zatčen. Přesto si Vera stěží uvědomovala, co se děje v Německu.

Vera Schaufeld je jedno z dětí, které zachránil Sir Nicholas Winton. Teď...

Vera Schaufeld je jedním z dětí, které zachránil sir Nicholas Winton. Teď převzala vyznamenání od prince Williama.

Jednoho dne po škole odvedla matka Veru do parku a řekla jí, že pojede do Británie spolu s dalšími dětmi. Sir Nicholas Winton (1909–2015) pro ně zajistil vlaky do Spojeného království, čímž je zachránil před transportem do koncentračního tábora. 

Na nástupiště pražského hlavního nádraží už ale rodiče Veru nedoprovodili, mohla je sledovat jen zdálky. To bylo naposledy, co je viděla živé. Bylo jí devět let.

V Anglii se Very ujala křesťanská rodina, která měla dceru jen o tři roky starší, než byla sama Vera. Podle jejích vzpomínek se k ní rodina chovala jako k vlastní. 

Ještě než vypukla válka, Vera se svými biologickými rodiči čas od času komunikovala po telefonu, také jí posílali dárky.

Vera Schaufeld je jedno z dětí, které zachránil Sir Nicholas Winton.

Vera Schaufeld je jedním z dětí, které zachránil sir Nicholas Winton.

Jen krátce po skončení války se Vera dozvěděla, že její rodiče zemřeli v koncentračním táboře. Protože téměř nebyla v kontaktu s židovskou komunitou, rozhodla se později odjet do Izraele, kde potkala svého budoucího muže Avrama, polského Žida, který přežil koncentrační tábor v Buchenwaldu a Osvětimi. 

Vzali se v roce 1952 a měli spolu dvě dcery. Avram Schaufeld zemřel v roce 2017, dožil se jednadevadesáti let.

Ještě než Vera odjela do Izraele, získala vzdělání učitelky anglického jazyka, který pak vyučovala i po svém návratu z Izraele. V roce 1972 učila angličtinu děti z Ugandy a Keni.

O svém zachránci Nicholasi Wintonovi se Vera Schaufeld dozvěděla až padesát let poté, co dorazila do Anglie, a poté, co se setkali, se z nich stali přátelé.

Fotogalerie

Komentáře

Mohlo by vás zajímat