Porno útok na Gregorovou komentují právníci: Žaloba za ostudu a ztrátu důstojnosti

19. září 2017
Ondřeji Koptíkovi se s rozchodem obrátil svět vzhůru nohama. Namísto toho, aby se s radikální změnou popasoval v soukromí, snaží se Hanu Gregorovou získat zpět za pomoci sociální sítě, kam sdílí zážitky z jejich sexuálního života a společné intimní fotky. Co ho čeká, pokud se Gregorová uchýlí k řešení kontaktovat právníky a celou věc řešit soudně?

„Zveřejňování fotografií a dehonestujících textů týkajících se konkrétního člověka v rámci sociálních sítí je jednáním v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku o ochraně osobnosti, v daném případě zejména o ochraně důstojnosti, vážnosti a soukromí osoby,“ vyjádřila se pro Expres právnička Marcela Oškrdová

Ondřej Koptík zveřejňuje od pondělního večera na svém Facebooku veršované texty odhalující detaily intimního života s Hanou Gregorovou. Podrobně popisuje jejich společné sexuální praktiky, a ač mohou být texty třeba jen zčásti smyšlené, vrhají na Hanu temný stín.

„Byť se přímo v textech neobjevuje jméno dotyčné osoby, přesto je snadno seznatelné, kdo je objektem těchto rýmování, a to jak z kontextu facebookového profilu jejich autora, respektive šiřitele, tak i ze skutečnosti, že tento byl donedávna partnerem veřejně známé osobnosti a jedná se tak pravděpodobně o jakési nevhodné vyřizování účtů,“ tvrdí právník. 

Koptík sdílel na svůj Facebook sérii oplzlých erotických básní.

Ondřej sdílel na svůj Facebook sérii oplzlých erotických básní.

V případě, že by došlo k soudnímu sporu, posuzoval by soudce celou záležitost v kontextu s morální pohnutkou a motivací, která Koptíka k jeho činům vedla. Ta by měla význam zejména pro vyčíslování náhrady nemajetkové újmy, kterou herečce způsobil. 

Pokud by chtěla Gregorová šíření Koptíkových projevů ihned zastavit, může se bránit návrhem na vydání předběžného opatření, aby se zdržel jakéhokoliv dalšího zveřejňování. Na to by přímo navazovala žaloba.  

Ondřej Koptík nemá zábrany.

Ondřej Koptík nemá zábrany.

„Pokud autor/šiřitel neměl souhlas k uveřejnění fotografií a textů a dotčená osoba cítí jeho jednání jako zásah do svých osobnostních práv, může se podáním žaloby na ochranu osobnosti domáhat u příslušného soudu, aby uložil autorovi/šiřiteli povinnost zdržet se takového zásahu, odstranit jeho následek, omluvit se za následek, případně poskytnout přiměřené peněžité zadostiučinění.“

Hana Gregorová by tedy mohla na Koptíkovi vysoudit desítky tisíc korun. Tu ostudu jí to však nenahradí. 

„Veřejně známé osobnosti jsou sice ve světle judikatury soudů povinny snášet větší míru kritiky, zveřejňování informací o své osobě a zachycení své podoby, nicméně se domnívám, že na tento případ předchozí rozhodnutí soudu nedoléhají, neboť texty nemají nic společného s činností a veřejným vystupováním paní Gregorové, jejich obsah se týká jejího intimního života a cílem těchto textů je ji poškodit a ublížit jí zejména v citové rovině,“ dodává na závěr právník. 

Fotogalerie

Hodnocení článku

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 19:00 středa 17. ledna 2018. Anketa je uzavřena.

  • 125
  • 49
  • 22
  • 21
  • 17
  • 8
Komentáře